dr inż. Paweł Fritzkowski

 

Kontakt

tel.: +48 61 665 2387
e-mail:
www: www.fritzkowski.pl

Konsultacje

Rok akad. 2019/20, sem. letni:
środa, godz. 16:50 - 18:20, pok. 441 CMBiN

Informacje ogólne

Magister inżynier, 2009 r., kierunek: mechanika i budowa maszyn, specjalność: mechanika komputerowa konstrukcji, temat pracy magisterskiej: "Dyskretny model liny i symulacja jego dynamiki".

Doktorant, 2009-2013, dyscyplina naukowa: mechanika, Zakład Mechaniki Technicznej, Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska.

Doktor nauk technicznych, 2013 r., dyscyplina naukowa: mechanika, specjalność: mechanika komputerowa, temat rozprawy doktorskiej: "Modelowanie oraz badania symulacyjne w nieliniowej dynamice lin i łańcuchów".

Asystent, 2013-2016, Zakład Mechaniki Technicznej, Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska.

Adiunkt, od 2016 r., Zakład Mechaniki Technicznej, Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska.

 

Nagrody i odznaczenia

II nagroda w ogólnopolskim konkursie im. Profesora Jana Szmeltera na prace z mechaniki technicznej, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Oddział w Łodzi

III nagroda Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej za wyróżniającą się pracę dyplomową w roku akademickim 2008/2009

Medal "Wyróżniającemu się Absolwentowi Politechniki Poznańskiej"

Praca organizacyjna

Administrator strony internetowej Instytutu Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska, od 2010 r.

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego XXVIII Sympozjum "Drgania w Układach Fizycznych", Poznań-Będlewo, 15-17 maja 2018.

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego XXVI Sympozjum "Drgania w Układach Fizycznych", Poznań-Będlewo, 4-8 maja 2014.

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego 6. Międzynarodowego Sympozjum Trends in Continuum Physics TRECOP'14, Poznań-Będlewo, 4-7 maja 2014.

Członek Komitetu Organizacyjnego II Kongresu Mechaniki Polskiej, Poznań, 28-31 sierpnia 2011.

Członek Komitetu Organizacyjnego 5. Międzynarodowego Sympozjum TRECOP 2010 (Trends in Continuum Physics), Malta, 16-20 lipca 2010.

Członek Komitetu Organizacyjnego XXIV Sympozjum "Drgania w Układach Fizycznych", Poznań-Będlewo, 11-15 maja 2010.


Projekty badawcze

02/21/DSMK/3480: Modelowanie i symulacje komputerowe w mechanice układów ciągłych i dyskretnych; kierownik.

02/21/DS-MK/3457: Modelowanie i analiza wybranych problemów mechaniki z zastosowaniem współczesnych metod obliczeniowych; kierownik.

21-407/2012 DS-MK: Dynamika układów mechanicznych o wielu stopniach swobody; wykonawca.

21-387/2011 DS-MK: Zastosowanie zmodyfikowanych i rozszerzonych metod BDF do symulacji dynamiki odcinka szyjnego kręgosłupa, przy modelowaniu tkanki kostnej jako materiału funkcjonalnie gradientowego; wykonawca.


Publikacje

Kamiński H., Fritzkowski P., Analytical approach to the problem of an auxetic layer under a spatially periodic load, Journal of Mechanics of Materials and Structures, 13(4): 463-479, 2018.

Jedliński T., Buśkiewicz J., Fritzkowski P., Numerical and experimental analyses of non-energy absorbing lighting poles, Archives of Mechanical Technology and Materials, 38(1): 71-74, 2018.

Fritzkowski P., Starosta R., Sypniewska-Kamińska G., Awrejcewicz J., Dynamics of a periodically driven chain of coupled nonlinear oscillators, Journal of Zhejiang University SCIENCE A, 18(7): 497-510, 2017.

Fritzkowski P., Transverse vibrations of a beam under an axial load: minimal model of a triangular frame, Archive of Applied Mechanics, 87(5): 881-892, 2017.  

Fritzkowski P., Kamiński H., Stress and displacement analysis of an auxetic quarter-plane under a concentrated force, Journal of Mechanics of Materials and Structures, 11(1): 3-22, 2016.

Fritzkowski P., Walczak T., Application of the MEBDFV solver to dynamic simulation of some specific multibody systems: an example of a cervical spine model, International Journal of Dynamics and Control, 3(1): 17-30, 2015.

Kołodziej J.A., Fritzkowski P., The method of fundamental solutions for stationary flow through an axisymmetric cylindrical fibrous filter, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 52(2): 469-483, 2014.

Fritzkowski P., Kamiński H., Non-linear dynamics of a hanging rope, Lat. Am. J. Solids Struct., 10(1):81-90, 2013.

Kamiński H., Fritzkowski P., Application of the rigid finite element method to modelling ropes, Lat. Am. J. Solids Struct., 10(1):91-99, 2013.

Fritzkowski P., Kamiński H., A discrete model of a rope with bending stiffness or viscous damping, Acta Mech. Sin., 27(1):108-113, 2011.

Fritzkowski P., Kamiński H., Dynamics of a rope modeled as a multi-body system with elastic joints, Comput. Mech., 46(6):901-909, 2010.

Fritzkowski P., Kamiński H., Dynamics of a rope modeled as a discrete system with extensible members, Comput. Mech., 44(4):473-480, 2009.

Fritzkowski P., Kamiński H., Dynamics of a Rope as a Rigid Multibody System, J. Mech. Mater. Struct., 3(6):1059-1075, 2008.